Osebam mnogim dušo vdihnil,
na spolzkih odrskih deskah
delil veselje z nami, up in strah;
čeprav se vračaš v večni prah,
v spominu našem nisi utihnil!
Jurij (Jure) Simonič, dolgoletni član, igralec in sodelavec  Kulturnega društva Loški oder, je odšel v večnost. Za njim ostaja v naši igralski družini boleča vrzel.
Na Loškem odru in v društvu ga prvič srečamo v zgodnjih 70. letih. Ob pomanjkljivih arhivskih dokumentih, pa po spominih tedanjih njegovih soigralcev, lahko vendarle sklepamo, da je najprej nastopal v otroških predstavah, ki sta jih tedaj režirala Janko Krek in Poldka Štiglic. Med odraslim delom igralske družine pa ga zasledimo leta 1973, ko je ob 1000-letnici Loke nastopil v Tavčar-Polenčevi Visoški kroniki. Istega leta je nastopil tudi v Krekovi nanizanki Loka skozi stoletja, ki je bila prav tako prirejena on 1000-letnici Loke. V 70. letih je z manjšimi ali večjimi vlogami nastopal razen na Loškem odru (1973 V zali, 1975 Trnuljčica, ) tudi v okviru eksperimentalnega gledališča Oder Galerija, ki ga je ustanovil in vodil Peter Jamnik. Tam je igral v več predstavah (1973/74 ‒ I. Torkar: Vstajenje Jozefa Švejka, 1974 ‒ V. Levstik: Kastelka, 1977/87 ‒ Aškenazi: Državni ženin) Tedaj je s svojim žametnim baritonom nastopal tudi kot bralec poezije na literarnih večerih, v sezoni 1978/79 pa je skupaj z Marijo Krek pripravljal ure pravljic na Loškem odru. Verjetno je nastopal tudi v Veselih večerih, ki jih je tedaj poleg Janka Kreka organiziral in režiral tudi Miha Ješe.
V 80. letih nastane v Juretovi gledališki dejavnosti kar več kot desetletni premor, v katerem je le nekajkrat nastopil kot bralec poezije na literarnih večerih v Knjižnici Ivana Tavčarja. Znova pa se je dejavno in zavzeto vrnil na Loški oder v sezoni 1997/98 kot Jules v komediji S. In B. Spewak Naši trije angeli ter poleti 1998 kot Mestni sodnik v Tavčar-Kaluževi Coprniški krvavi rihti v Loki. Od tedaj naprej pa je Loškemu odru ostal zvest do konca in nanizal 16 predstav in 16 opaženih vlog (glej seznam!), med katerimi so se vtisnile v spomin: JulesNaši trije angeli, LigurioMandragola, Vodja zboraKralj Ojdip, MikacSlavnostna večerja v pogrebnem zavodu,ErikŠola za žene. Vsekakor najmočnejša pa je bila vloga Shyloka, Žida v Shakespearjevem Beneškem trgovcu, ki ga je izoblikoval realistično prepričljivo, da je stal pred gledalcem kot cinični oderuški trgovec v vsej svoji pokvarjeni zlobi. Jure je tudi vse druge vloge oblikoval resno in odgovorno, ne glede na to ali so bile resne ali komedijske, posebej se je odlikoval tudi po izbrani govorni natančnosti.
Leta 2015 je v vlogi Ribiča nastopil tudi v Škofjeloškem pasijonu patra Romualda in v režiji Milana Goloba.
 Seznam vlog 1997—2019:
Sezona 2018/2019
Enrik – J. B. P. Moliere: Šola za žene, premiera 17. 10. 2018
Sezona 2015/2016
Pripovedovalec – Milan Jesih: Cesarjeva nova oblačila, premiera 4. 12. 2015
Sezona 2013/2014
Igralec, brodar, mostninar – Katja Štucin: Kamniti most, premiera 21. 6. 2014
Sezona 2009/2010
Georg Bamberger – Peter Shaffer: Črna komedija, premiera 20. 10. 2009 (alternacija)
Sezona 2008/2009
Frajman, rabelj iz Ljubljane – Ivan Tavčar – Ludvik Kaluža: Coprniška krvava rihta v Loki, premiera 19. 3. 2009
Sezona 2006/2007
Šimen – Marc Camoletti: Strogo zaupno, premiera 28. 9. 2006 (alternacija)
Sezona 2005/2006
Shylock, žid – William Shakespeare: Beneški trgovec, premiera 29. 9. 2005
Sezona 2004/2005
Mikac – Ivo Brešan: Slavnostna večerja v pogrebnem zavodu, premiera 30. 9. 2004
Sezona 2003/2004
Arlecchino, natakar – Carlo Goldoni: Prebrisana vdova, premiera 23. 10. 2003
Sezona 2002/2003
Du Parc – Karol – J. B. P. Moliere: Improvizacije v Versaillesu – Scapinove zvijače, premiera 24. 10. 2002
Sezona 2001/2002
Vodja zbora – Sofokles: Kralj Ojdip, premiera 25. 10. 2001
Jeremija Grundler – Ivan Tavčar – Ludvik Kaluža: Vizitator iz Freisinga, premiera 21. 3. 2002
Sezona 2000/2001
Ligurio – Nicolo Machiavelli: Mandragola, premiera 28. 9. 2000
Sezona 1999/2000
Mesenio, suženj – T. M. Plavt: Dvojčka, premiera 4. 11. 1999
Sezona 1997/1998
Jules – Sam in Bella Spewack: Naši trije angeli, premiera 23. 10. 1997
Mestni sodnik – Ivan Tavčar – Ludvik Kaluža: Coprniška krvava rihta v Loki, premiera 28. 6. 1998