/OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE

OBLIKOVANJE GLEDALIŠKE MASKE

Tema delavnice bo oblikovanje maske v gledališču. Kaj pomeni maska v gledališču? Kakšna mora biti maska v razmerju do stila igre, oblikovanega karakterja, kostumografije, koncepta uprizoritve. Kako na oblikovanje vpliva velikost dvorane in način osvetlitve?
Udeležencem bodo poleg osnovnih prvin gledališke maske predstavljene tudi metode igralske transformacije s pomočjo maske: postaranje, pomlajevanje, deformacija obraza, ponazoritev raznih bolezni itd. Delavnica bo povsem praktičnega značaja, saj bodo vse pristope in metode udeleženci izvajali na sebi in drugih soudeležencih.
Delavnica je namenjena režiserjem in mentorjem odraslih in otroških gledaliških, plesnih in sploh odrskih skupin, maskerjem ter seveda predvsem igralcem, plesalcem in performerjem.

2019-04-04T12:33:04+00:00