PREMIERA septembra 2018

VSEBINA

Linhartova komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi humorno prikazuje nasprotja med tedanjim višjim in nižjim družbenim slojem. Konflikt med plemstvom in preprostim človekom je neizbežen, ker plemstvo omejuje pravice nižjega sloja. Prihodnost je na strani preprostega ljudstva, kar s svojo bistrostjo in pretkanostjo dokazuje Matiček in sporoča, da je preprost služabnik lahko pametnejši, spretnejši in vztrajnejši od plemstva.

Matiček se ženi je komedija s satirično ostjo, saj se v njej povezujeta komičnost in kritika ali celo posmeh. Njen namen je opozoriti na družbene napake. Z baronovim osvajanjem Nežke je Linhart prikazal šibkost plemstva. Budalo in Zmešnjava predstavljata nazadnjaško uradništvo, ki nasprotuje razsvetljenskim reformam. Sodna obravnava je naperjena proti tedanjemu sodstvu, saj je bil baron hkrati tožnik in razsodnik ter je ravnal povsem samovoljno. Ko Matičku na sodišču preberejo obtožnico v nemščini, se zagovarjanju v nemščini upre, rekoč, da ne razume. S tem je Linhart napadel cesarske odredbe, ki so predpisovale, da je uradni jezik v deželi samo nemški.

REŽISER

Blaž Vehar

KOSTUMOGRAFKA

Mateja Jerebic

IGRAJO

 Gašper Murn
Baron Naletel

Mojca Oblak
Rozala, njegova soproga

Martin Lunder
Matiček, vrtnar graščinski

Špela
Nežka, hišna

Erazem Šubic Krpič
Tonček, študent na vakancah

Matic Eržen
Zmešnjava, advokat na dežel

Gregor Gartner
Žužek, kancelir graščinski

Maj Hočevar
Budalo, njegov šribar

Lea Potočnik
Jerca, županova hči

Aljaž Debeljak
Jaka, lakaj

Andrej Bogataj /Andrej Žnideršič
Gašper, delavec

Maja Demšar
Deklič

Maja Skoko
Deklič