O GLEDALIŠČU

Leta 1903 se začne gledališka dejavnost na prostoru, kjer stoji današnje gledališče. Prva odigrana predstava je bila MLINI POD ZEMLJO (Mehler Werner), v kateri so nastopili samo moški, saj ženske še niso smele igrati.

Do leta 1941 je bilo odigrano veliko število iger svetovne in slovenske dramatike.

Od leta 1941 do leta 1945 so bili prostori uporabljeni najprej za »zdravilsko pregledovalnico«, kasneje so bili v njih varietejski nastopi za nemške vojake in nazadnje domobranska postojanka.

21. septembra 1945 je bil sklican ustanovni občni zbor, na katerem je bilo ustanovljeno Sindikalno kulturno umetniško društvo Tone Šifrer.

Do leta 1974 je društvo delovalo pod različnimi imeni.

Od 18. decembra 1974 se imenuje LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA, 2. julija 1997 pa se z novim Zakonom o društvih preimenuje v KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER ŠKOFJA LOKA.

Zadnja leta deluje na polprofesionalni ravni, saj so vsi sodelavci profesionalci, le igralska ekipa deluje ljubiteljsko.

Režiserji: Polde Polenc, Poldka Štiglic, Janez Eržen, Zdenko Furlan, Peter Jamnik, Igor Žužek, Lojze Domajnko (Alojz Domnik), Slavko Kurdija, Marjan Bevk, Matija Milčinski, Branko Kraljevič, Jože Valentič, Jože Vozny, Miha Alujevič, Matjaž Šmalc, Marta Novljan, Alenka Bole Vrabec, Metoda Zorčič, Juša Berce, Meta Petrač, Iztok Drabik, Jaša Jamnik, Milan Golob, Blaž Vehar in Gašper Murn.

Scenografi: Pavle Mihalič, Jože Logar, Jasna Vastl, Andreja Džakušič, Polona Mesec, Marko Perme, Ana Hawlina, Nina Vastl, Tatjana Oblak-Milčinski, Roza Peternelj in Jure Florjančič.

Kostumografi: Irena Pajkić, Alenka Globočnik, Tatjana Oblak-Milčinski, Tina Dobrajc.

Koreografi: Alenka Hain, Gordana Schmidt, Danila Švara, Janez Mejač, Dušan Teropšič.

Lektor: Ludvik Kaluža.

Redno gostujemo na Čufarjevih dnevih, Kekčevih srečanjih, večkrat pa smo bili izbrani za Linhartovo srečanje.